Euromed Cracovia

Adres

ul. Szlak 77/222
31-153 Kraków - POLAND
Euromed Cracovia

Dane firmowe

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000451616

NIP: 6793105032

REGON: 122785937

Zapraszamy do kontaktu

    * - wymagane